Taal in Beeld

Een eenvoudige en krachtige methode om probleemsituaties inzichtelijk en bespreekbaar te maken

Taal in Beeld

Wij werken graag met de methode Taal in Beeld. Dit is een handig hulpmiddel, waarbij we met behulp van materiaal als duplo-poppetjes de situatie van het kind en zijn gezin uitzetten. We betrekken, naast het kind zelf dat centraal staat, verschillende personen bij de opstelling, zoals ouders en grootouders.

Hoe eenvoudig het ook klinkt, in de praktijk werkt het vaak heel verhelderend. Doordat de situatie gevisualiseerd wordt, blijft het verhaal veel beter op ieders netvlies hangen. Daardoor herkennen betrokken de situatie veel sneller als die zich in de praktijk weer eens voordoet. Dat maakt het ook makkelijker om er anders dan voorheen op te reageren.

Systemisch denken

Wij hebben onze methode Taal in Beeld afgeleid van het gedachtegoed van Boszormenyi-Nagy, een Hongaars-Amerikaanse psychiater en gezinstherapeut. Onze methode (ook wel bekend onder de naam Een Taal Erbij) past binnen de theorie van systemisch denken. Deze school gaat ervanuit dat een kind altijd in relatie staat tot zijn ouders, grootouders, broers en zussen en andere mensen in zijn omgeving. En daarmee staat een gedragsprobleem van een kind dus nooit op zichzelf, maar moeten altijd de relaties die hij heeft tot zijn omgeving worden meegenomen in de behandeling.Trainingen Taal in Beeld

Wij zetten deze methode in ons eigen werk in, maar geven er ook trainingen in aan andere professionals. Na de training kunnen zij het hulpmiddel zelf toepassen in hun eigen werk ter ondersteuning van gesprekken die zij hebben met kinderen, ouders en collega’s. Lees hier meer over onze training.