Voor Professionals

We helpen professionals hun deskundigheid te vergroten en complexe casussen op te lossen.
 
Wij ondersteunen professionals die te maken hebben met kinderen en ouders, zoals:
  • jeugdzorgmedewerkers
  • leerkrachten
  • kinderartsen
  • gezinsvoogden
  • pedagogisch medewerkers
 

Complexe casussen

Soms zit je als organisatie met een complexe casus, waarin je al veel energie hebt gestopt, maar er desondanks nog onvoldoende resultaat is bereikt. In dit soort gevallen kun je ons inschakelen. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwarren van complexe situaties en het in beweging brengen van vastgelopen trajecten. Denk bijvoorbeeld aan vechtscheidingen, samengestelde gezinnen, gezinnen die kampen met een sterfgeval of ouders die vanwege hun lange geschiedenis in de hulpverlening, hun vertrouwen daarin kwijt zijn.

 
 

Coaching op de werkvloer

Als professional loop je soms tegen problemen aan waar je alleen, of met je collega’s, niet uitkomt. Je vindt het bijvoorbeeld moeilijk om het gedrag van een kind te duiden, loopt vast in de communicatie met ouders vanwege hun vechtscheiding of moet ouderavondgesprekken voeren en bent onzeker over je aanpak. Je wilt deze situaties wel graag zelf oplossen, maar vindt het wel fijn hierover even te sparren. In die gevallen denken we graag met je mee en geven we graag maatwerkadvies.

Trainingen Taal in Beeld

Wij geven de ervaringsgerichte training in Taal in Beeld, een visueel hulpmiddel dat het systemisch denken inzichtelijk maakt. Na de training kunnen deelnemers het hulpmiddel zelf toepassen in hun eigen werk ter ondersteuning van gesprekken met kinderen en ouders. Onze training beslaat drie dagdelen en is geaccrediteerd (2,9 punten bij het Registerplein). We maken onze training zo veel mogelijk op maat, waarbij veel ruimte is voor de inbreng van casussen door deelnemers. Er kunnen circa 6 tot 9 personen deelnemen aan een training. We geven de training op locatie. Aanmelden kan via het contactformulier.

 

Meer weten?

Wil je ons inschakelen? Neem dan gerust contact met ons op. Prijzen zijn op aanvraag.