Over Kind & Gezin

Wij kijken niet alleen naar het kind zelf, maar nemen ook zijn omgeving mee.

Wij zijn een praktijk van GZ-psychologen, orthopedagogen en pedagogisch-maatschappelijk werkers. Ieder van ons heeft hiervoor al lange tijd gewerkt bij verschillende jeugdzorginstellingen en heeft ervaring met uiteenlopende leeftijden en diverse vraagstellingen. Wij ondersteunen kinderen en ouders, en professionals die met beiden werken. We zijn gespecialiseerd in ontwikkelings- en/of gedragsproblematiek van kinderen en jongeren en bieden daarvoor diagnostiek, behandeling en gezinsbegeleiding.

Visie

Onze werkwijze is geënt op systemisch werken. Dat wil zeggen: wij kijken niet alleen naar het kind zelf, maar nemen ook zijn omgeving mee. We gaan er namelijk vanuit dat het gedrag van een kind altijd in relatie staat tot zijn omgeving. Dus in elke aanvraag die wij in behandeling nemen, betrekken wij de bredere context. Door breder te kijken en te denken, kom je sneller tot de oplossing.

Team

Opdrachtgevers