• Korenbloemstraat 11
 

Heb je een vraag of wil je ons inschakelen? Dan horen we dat graag!


    Klachten?

    We hopen natuurlijk op een prettige en voorspoedige samenwerking. Maar mocht je toch ergens mee zitten, kaart dit dan vooral bij ons aan. Je kunt daarbij gratis gebruikmaken van een onafhankelijke vertrouwenspersoon van Jeugdstem.

    Een andere optie is om je klacht direct in te dienen bij Klachtenportaal Zorg. Dat is een externe organisatie waarbij we zijn aangesloten om klachten over onze dienstverlening te helpen oplossen. Je geeft je klacht door via het klachtenformulier van Klachtenportaal of per mail via info@klachtenportaalzorg.nl.

    Privacybeleid

    Wij hechten veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Lees in ons privacybeleid hoe wij omgaan met persoonsgegevens.