Kind en Gezin

Hulp bij opvoeden voor kinderen, ouders en professionals

Methode

Wij zijn gespecialiseerd in het doorbreken van langdurige, vastgelopen gezinssituaties. Omdat het voor kinderen vaak extra moeilijk is zulke situaties te beschrijven en te duiden, maken we gebruik van een hulpmiddel: Taal in Beeld.

Lees meer over onze methode

Klanten